aguyyyyyyyyyy
aguyyyyyyyyyy changed their profile picture: 5 years ago Report
2
aguyyyyyyyyyy got the Likable badge 5 years ago Report
1
Izzie
Izzie: Have we met?
5 years ago Report Link
0
aguyyyyyyyyyy got the Lexicographer badge 5 years ago Report
0
aguyyyyyyyyyy got the 6 Letter Word badge 5 years ago Report
1
sweetgurl1992
sweetgurl1992: Heyyyyy
6 years ago Report Link
0
aguyyyyyyyyyy
aguyyyyyyyyyy: Hi, how are you?
6 years ago Report
0
nolanpatching
nolanpatching: Hey!!!
5 years ago Report
0
lhowatt12
lhowatt12: Add pix
6 years ago Report Link
0
aguyyyyyyyyyy got the 100 Words badge 6 years ago Report
0
maezingme 6 years ago Report
0
lhowatt12
lhowatt12: Hi
6 years ago Report
0
aguyyyyyyyyyy got the Kiss badge from maezingme 6 years ago Report
0
maezingme
maezingme: so sweet!!
6 years ago Report
0
Milady_Sil
Milady_Sil: Thanks but i don't add randoms
6 years ago Report Link
0
aguyyyyyyyyyy got the Hug badge from maezingme 7 years ago Report
1
sweptupbyastar
sweptupbyastar: How's your weekend?
7 years ago Report Link
0