India Chat

Join local India chat rooms and chat with local Indians.

It will only take a minute!
:hysterics: http://www.youtube.com/watch?v=-oCCnxBos10&ob=av2e http://www.youtube.com/watch?v=h_m-BjrxmgI&ob=av3n http://www.youtube.com/watch?v=1G4isv_Fylg&ob=av2e
Ask me • Male • 30 years old
Don't trust on everything you see here.
Hyderabad, Andhra Pradesh • Male • 35 years old
 
Ask me • Female • 29 years old
If you can't take jokes then don't add me or remove me because i am here to enjoy myself and have fun rather than be all dramatic and shit. 😁
Ask me • Female • 35 years old
Enamore Away
ALONE but happy:)
Ask me • Female • 44 years old
Jennyxx_ Away
hello all :) here for some fun n frnds :P:P LOLZZZZZZZZZZZZZZZ
Mumbai, Maharashtra • Female • 33 years old
 
Ask me • Female • 122 years old
 
Ask me • Female • 36 years old
Mr NoMore Online
http://www.youtube.com/watch?v=9I0kEGIZHwo http://www.youtube.com/watch?v=KgEPmr92RH8
Ask me • Male • 36 years old
Neha_Negi Online
friends with trust
Ask me • Female • 22 years old
i m here for some good frnds and good relation fakes plz stey away :)
Baroda, Gujarat • Male • 47 years old
 
Ask me • Female • 35 years old
Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony." "Lead from the heart, not the head." "Always find opportunities to make someone smile, and to offer random acts of...
Lucknow, Uttar Pradesh • Male • 35 years old
ČŐŃŤŔĨβÚŤĨŃĞ ŤŐ ĔŃŤŔŐРŶ ŚĨŃČĔ 1984. :angel: ĂŃĂĹŐĞÚĔ ĂŤ βĨŔŤĤ, ĎĨĞĨŤĂĹ βŶ ĎĔŚĨĞŃ. :cube: Ĩ’М ŃŐŤ ŚМĂŔŤ.. Ĩ ĴÚŚŤ ŴĔĂŔ ĞĹĂŚŚĔŚ. (H) ĂŤ ĹĂŚŤ Ĩ ĂМ ĞŔĂĎÚĂŤĔ…….β'ČŐŹ ŤĤĔŔМŐМĔŤĔŔ ĨŚ ŃŐŤ ŤĤĔ ŐŃĹŶ...
Darbhanga, Bihar • Male • 38 years old
Page: 12345678910 ...